Od stycznia 2019 r. zaczęła obowiązywać nowa ulga termomodernizacyjna na wydatki związane z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach mieszkalnych. Pojęcie to jest dość szerokie, a sama ulga obostrzona jest kilkoma zasadami i ograniczeniami. Ile wynosi ulga termoizolacyjna, kto może z niej skorzystać i czy obejmuje fotowoltaikę?

Termomodernizacja i ulga podatkowa

Ulga podatkowa na termomodernizację jest jednym ze sposobów na zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia powietrza i ma zachęcić obywateli do wdrażania nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań termomodernizacyjnych. Przeznaczona jest dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Ulga pozwala odliczyć od dochodów wydatki związane z realizacją ekologicznych przedsięwzięć – w ten sposób państwo rezygnuje poniekąd z części podatków od osób, które podejmą się termomodernizacji nieruchomości. Z ulgi mogą skorzystać właściciele lub współwłaściciele budynku jednorodzinnego, którzy opodatkowują swoje dochody według skali podatkowej lub według jednolitej 19% stawki podatku liniowego oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Posiadacze budynku bez prawa własności nie mogą odliczyć ulgi. Co istotne, jeśli budynek ma dwóch współwłaścicieli, którzy podejmą się jego termomodernizacji, oboje mogą skorzystać z ulgi i odliczyć całość wydatków jakie ponieśli.

Co jest objęte ulgą termoizolacyjną?

Termomodernizacja to dość obszerne pojęcie, pod którym kryją się wszelkie prace wykonywane po to, aby zmniejszyć zapotrzebowanie budynku na energię wykorzystywaną m.in. do ogrzewania czy podgrzewania wody. Ulga termomodernizacyjna dla domu może dotyczyć więc zarówno wymiany pieca, ocieplenia ścian, wymiany okien i drzwi, jak i montażu instalacji fotowoltaicznej czy pompy ciepła. Ulga podatkowa na termomodernizację obejmuje zarówno całkowitą, jak i częściową zmianę wykorzystywanych dotąd źródeł energii na źródła energii odnawialnej. W ramach ulgi rozliczany jest nie tylko zakup nowych urządzeń, ale również ich montaż oraz prace związane z wykonywaniem dokumentacji projektowej, czy audytu energetycznego.

 

Masz więcej pytań?

Zadzwoń

Ulga podatkowa – kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Ulga jest przeznaczona dla podatników będących właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych, zarówno wolnostojących, szeregowych, jak i w zabudowie bliźniaczej (z ulgi nie mogą korzystać natomiast posiadacze budynków bez prawa własności oraz osoby, które dopiero budują swój dom). Budynek musi stanowić konstrukcyjnie samodzielną całość i służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. Przepisy dopuszczają wydzielenie do 2 lokali mieszkalnych lub jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego, którego powierzchnia całkowita nie przekracza 30% powierzchni domu. Warto w tym miejscu nadmienić, że ulga termomodernizacyjna przysługuje również wtedy, gdy instalacja fotowoltaiczna zamontowana została na innym budynku lub gruncie, ale służy budynkowi mieszkalnemu.
Ulga przeznaczona jest do podatników podatku PIT rozliczających się zarówno według skali podatkowej, stawki podatku liniowego, a także tych, którzy opłacają podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Ulga przysługuje wyłącznie w podatku dochodowym od osób fizycznych. Z odliczenia nie mogą skorzystać osoby, które osiągają przychody wyłącznie z działalności rolniczej. Ulga termomodernizacyjna dla rolników jest jednak możliwa – wystarczy rozliczyć ulgę w deklaracji podatkowej członka rodziny, który jest współwłaścicielem lub właścicielem budynku, ale rozlicza się za pomocą podatku PIT.

Ulga podatkowa na termomodernizację – wymagane dokumenty

Wszystkie wydatki poniesione na rzecz termomodernizacji budynku muszą być udokumentowane w postaci faktur VAT. Co ważne, jako kwotę odliczenia wydatku w ramach ulgi termomodernizacyjnej uważa się kwotę uwzględniającą ów podatek. Ulga termomodernizacyjna dla domu dotyczy wydatków poniesionych na wykonanie prac w danym roku kalendarzowym, które należy zakończyć w ciągu 3 lat (od daty poniesienia pierwszych wydatków). Wprowadzono również możliwość odliczenia kwot, które nie znajdą pokrycia w rocznym dochodzie podatnika, dlatego można będzie je odliczać w kolejnych 6 latach. Wbrew wielu pogłoskom, ulgę termomodernizacyjną można wykorzystać na poczet inwestycji objętych dotacjami – warunkiem jest odliczenie wysokości refundowanej kwoty.